Styrelsen

2019

Namn Ansvarsområde  
Malin Vikström Ordförande
Gymmet
070-480 04 48
mail: bskbarnochungdom@gmail.com

Ulf Jönsson

Kassör

0120-610 70 el. 070-371 79 06
mail: ulf.yxnerum@gmail.com

Anders Sunden Risten Runt 070-274 16 46

Leif Granström

Byrumsbadet,
Björsäters Triathlon
073-418 35 45
mail: leif.granstrom@outlook.com
Stefan Sundgren Fotboll, Aktivitesbidrag 070-953 20 38
Daniel Wärnelius   070-391 49 46
Bo Johansson   070-228 98 67
Revisorer:
Kurt Djurström
Håkan Stensson