Styrelsen

2018

Namn Ansvarsområde  

Ulf Jönsson

Ordförande, Sponsorer
Aktivitets o Medlemsavg. Gymnastik, Lotterier

0120-610 70 el. 070-371 79 06
mail: ulf.yxnerum@gmail.com

Anders Sundén Vice ordförande
Elljusspår, MTB cykel
070-274 16 46

Leif Granström

Sekreterare, Triathlon
Byrumsbadet, Boulebana
0120-602 90 el. 073-418 35 45
mail: leif.granstrom@outlook.com
Stefan Sundgren Herrfotboll, Innebandy
Aktiviteskort
070-953 20 38
Malin Vikström

Kiosk, Midsommar
Nycklar, Ungdomsansv.
Informationsansvarig

070-480 04 48
Anna Lindh    
Daniel Wärnelius Kassör, Anläggningen 070-391 49 46
     
Revisorer:
Kurt Djurström
Håkan Stensson