Styrelsen

2017

Namn Ansvarsområde  

Ulf Jönsson

Ordförande, Sponsorer
Bidragansökningar, Hyra
Kiosk, Simskola

0120-610 70 el. 070-371 79 06
mail: ulf.yxnerum@gmail.com

Anders Sundén Vice ordförande
Elljusspår, MTB cykel
070-274 16 46

Leif Granström

Sekreterare, Triathlon
Byrumsbadet, Info ansv.
0120-602 90 el. 073-418 35 45
mail: leif.granstrom@outlook.com
Stefan Sundgren Herrfotboll
070-953 20 38
Malin Vikström    
Anna Lindh    
Karl-Johan Karlsson