Medlem

Medlemsavgift

200 kr per person och kalenderår

300 kr per familj och kalenderår


För deltagande i någon av klubbens aktiviteter krävs medlemskap.

Medlemsavgift insättes på Bankgiro 5818-9150 eller swish 123 189 99 39, vänligen skriv namn, adress och vad det avser.
Redan befintliga medlemmar erhåller faktura en gång per år.

 

Fotboll

600 kr per säsong vid spel i A-laget

200 kr per säsong vid spel i ungdomslag

Aktivitetsavgiften faktureras spelaren.

 

Innebandy

150 kr per termin

Aktivitetsavgiften insättes på Bankgiro 5818-9150 eller swish 123-189 99 39, vänligen skriv namn och vad det avser.

 

Gymmet

2 400 kr för Årskort vuxen

1 500 kr för Årskort ungdom och pensionär*

1 500 kr för Halvårskort vuxen

1 000 kr för Halvårskort ungdom och pensionär*

900 kr för Kvartalskort vuxen, ungdom och pensionär

50 kr per gång för enstaka pass

 

*Gäller för kort som börjar gälla senast från och med den dag man fyller 20 år eller tidigast från och med den dag man fyller 65 år.

 

Gymkort beställs och förlängs via bskgymmet@gmail.com