Kontakt

  Befattning Ansvarsområden/Kontaktperson för Kontaktuppgifter
Malin Vikström Ordförande, firmatecknare Gymmet, Kiosk
bskgymmet@gmail.com
Anders Sundén Vice ordförande Risten Runt, Elljusspåret anders.karl.sunden@gmail.com
Ida Kellström Kassör, firmatecknare Medlemsförvaltning, Sponsorer ida_kellstrom@hotmail.com
Malin Wärnelius Sekreterare BSK 90 år carlsborg17@gmail.com
Leif Granström Ledamot Byrumsbadet, Skidspår leif.granstrom@outlook.com
Daniel Wärnelius Ledamot Fotboll (alla grupper) Sätervallen daniel.warnelius@gmail.com
Bo Johansson Ledamot Boulebanan, Represetant A-laget bossiano10@gmail.com
       
Revisorer

Douglas Wedenberg
Håkan Stensson

   
       
Valberedning

Karl-Johan Karlsson (ordförande)
Lina Wärnelius
Freddie Lindell

   
       
Webmaster Håkan Schultz   hakan.lg.schultz@gmail.com

Klubben grundad 15 / 3 1931