Damsegrarinnan 2011: Terese Lindqvist, Tranås på tiden 57.21