2/3 av laget "Björs sista hopp" Niklas Gripenblad, Raymond Stoppert