Elljusspåret 1990
Göte Netzell och Ingemar Läckhagen