P 99 2009
Stående från vänster: Mattias Sernefalk, Jacob Wärnelius, Patrik Ahlström, Isak Borell, John , Emil Mattsson, Oscar Brusman.
Sittande från vänster: Tim Anspach, Marcus Stoppert, Petter Malmehed