P-91 1999
Stående: Marti Lehtmets, Gustav Norman, Jens Piper-Ramebäck, Emil Bergkvist, Pär Wiemerö, Emil Eriksson, Leif Granström. Sittande: Jonathan Brusman, Markus Granström, Rickard Svensson, Martin Kuisma, Mattias Dahllöf. Liggande: Johan Bäckström