P-90 Träning 1996
Med Bo Rönnmark och Michael Svensson