Avtackning Styrelsen: Jan Carlsson, Yvonne Kuisma, Håkan Schultz