Fixardag 2010
Karl-Johan Karlsson, Roine Gustafsson, Lennart Bergström och Kjell Berglund