Fixardag 2010
Lennart Bergström, Göran Läckhagen och Roine Gustafsson