BSK 1992
Övre raden: Mikael Bjurbäck, Fredrik Johansson, Mikael Karlsson, Robert Hultman, Peter Ståhl, Jan Carlsson, Fredrik Kratz, Lars Örling Mittre raden: Jörgen Ståhl, Per Larsson, Jimmy Nordström, Ulf Jönsson, Harry Ejremar, Jonas Hjälm, Olle Öqvist, Markus Milan, Mikael Sjöberg Nedre raden: Jonas Andersson, Tommas Johansson, Fredrik Norden, Nils-Erik Valegård, Hans Backman, Mikael Nord, Stefan Swärdh, Tobias Jönsson