BSK 1978
Övre raden: Jan Örling, Jan Önnegren, Leo Perälä, Håkan Schultz, Peter Ståhl, Göran Läckhagen, Håkan Nillsson, Lars Örling, Heinz Zangerl. Nedre raden: Rolf Ståhl, Ulf Andersson, Leif Svensson, Sören Kusima, Ulf Jönsson, Kjell Svensson