BSK 1965
Övre raden: Lennart Dahlberg, Göran Läckhagen, Lars Wärnelius, Bert Östbom, Erland Karlsson, Sören Berling Mittre raden: Bengt Olof Winqvist, Yngve Sjöberg Nedre raden: Jan Larsson, Ingolf Söderlund, Rolf Swenson, Göran Jonsson, Lennart Larsson