BSK 1962-1975
Övre raden: Göran Läckhagen, Lars Larsson, Erland Karlsson, Jan Örling, Otto Nilsson, Yngve Sjöberg, Lars-Erik Johansson, Nils Andersson, Rolf Svensson, Anders Schultz, Erland Strömberg. Mitten raden: Ronny Svensson, Lars Wärnelius, Jan Karlsson, Bengt Winqvist, Jan-Erik Jonsson, Arne Karlsson, Bo Ståhl. Nedre raden: Herbert Karlsson, Kullman, Karl-Henry Jonsson, Göran Karlsson, Gunnar Thor, Lennart Bergström, Sören Berling, Ulf Jönsson, Sven-Olof Jonsson