Utslagna biljardspelare Sören Kuisma, Hans Enström, Örjan Grundström