Årsmöte 2005
Avtackning av Niklas, Cathrine och Bosse