Från vänster: Håkan Schultz, Hans Enström, Rikard Strömbäck, Niklas Fahlstedt, Leif Granström, Christian Blume, Kent Karlsson och Peter Ståhl